רפואת בתים הבית שאתם גרים בו הוא אובייקט חי מעשה ידי אדם. המערכות והמבנה שלו מתוכננים בצורה שמזכירה מאוד גוף אנושי, כמו שלכם. למה לעשות את ההשוואה הזאת בעצם? כמו גוף האדם, גם בתים מתבגרים וחולים. אם הבתים שלנו נבנו בהשראת הגוף שלנו, זה אומר שיש לטפל בבתים באופן דומה...